wz

logo kontakt
hlavní
aktuality
dokumenty
ceniky
historie
kontakty
Aktuální informace a novinky v naší organizaci Moravský rybářský svaz,z.s. Pobočný spolek Sehradice

NOVINKY PRO ROK 2019- Sekce Dokumenty + Ceníky doplněny o aktuální informace pro rok 2019 -


1. Odevzdání řádně vyplněné povolenky a sumáře za rok 2018 - do 15.1.2019 !
2. Cena členské známky a povolenky pro rok 2019 - viz. Ceníky !
3. Platby pro rok 2019 - bezhotovostně !
4. Výdej členských známek a povolenek pro rok 2019 / 17.1 2019 od 17:00 do 18:30 a 14.2 2019 od 17:00 do 18:30. Místo výdeje bude zasedací místnost na obecním úřadě v Sehradicích.
5. Brigády pro rok 2019.
6. Výroční členská schůze MRS,z.s PS Sehradice / dne 17.3 2019. Začátek v 14:00 hodin. Místo konání KD Sehradice.

aktuality
!!Změny bližších podmínek !!

Důležité upozornění:

Na základě vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018,
kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu
č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,
ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství),
projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu
Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových
a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s touto vyhláškou takto:
a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.


VYJÍMKY Z TĚCHTO BLIŽŠÍCH PODMÍNEK VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA
! PLATNÉ PRO VŠECHNY LOVÍCÍ !

 • MÍRA KAPRA 45cm.
 • PLATÍ ZÁKAZ LOVU RYB Z HRÁZE A Z TĚLESA PŘEPADU VODY.


 • Platnost od: 31.1.2016
  fotky2013
  fotky2012
  fotky2011
  fotky2010
  fotky2009
  fotky2008

  WebZdarma.cz