wz

logo kontakt
hlavní
aktuality
dokumenty
ceniky
historie
kontakty
Aktuální informace a novinky v naší organizaci Moravský rybářský svaz,z.s. Pobočný spolek Sehradice

NOVINKY PRO ROK 2018

NOVÁ ADRESA ORGANIZACE A KONTAKTY ČLENŮ VÝBORU


- !! ZÁKAZ LOVU RYB OD 5.11 DO 9.11.2018 VČETNĚ, NA RYBÁŘSKÉM REVÍRU ŠČÁVNICE 2A 461172 !! -
- !! KŘEŠOV SLOPNÉ Z DŮVODU NOVÉ NASADY RYB. LOV RYB POVOLEN OD 10.11 2018. OR. VÝBOR MRS,Z.S. SEHRADICE !! -


aktuality
!!Změny bližších podmínek !!

Důležité upozornění:

Na základě vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018,
kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu
č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,
ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství),
projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu
Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových
a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s touto vyhláškou takto:
a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.


VYJÍMKY Z TĚCHTO BLIŽŠÍCH PODMÍNEK VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA
! PLATNÉ PRO VŠECHNY LOVÍCÍ !

 • MÍRA KAPRA 45cm.
 • PLATÍ ZÁKAZ LOVU RYB Z HRÁZE A Z TĚLESA PŘEPADU VODY.


 • Platnost od: 31.1.2016
  fotky2013
  fotky2012
  fotky2011
  fotky2010
  fotky2009
  fotky2008

  WebZdarma.cz